.


   


Stieppoeren Leveringsoverzicht.
type standaard voorraad AxAxA1 BxBxB1 C D E F G gewicht
SP80 standaard voorraad 80x80x20 30x30x60 Ǿ8 - 150 4 Ǿ 10 Ǿ 8-150    4 M16-HOH 100:100 Kg   435
SP90 standaard   90x90x20 30x30x60 Ǿ8 - 150 4 Ǿ 10 Ǿ 8-150    4 M16-HOH 100:100 Kg   520
SP100 standaard voorraad 100x100x20 30x30x60 Ǿ8 - 150 4 Ǿ 10 Ǿ 8-150    4 M16-HOH 100:100 Kg   609
SP120 standaard   120x120x20 30x30x60 Ǿ8 - 150 8 Ǿ 12 Ǿ10-150 Ǿ8-150  4 M16-HOH 100:100 Kg   820
SP120G standaard voorraad 120x120x20 40x40x60 Ǿ8 - 150 8 Ǿ 12 Ǿ10-150 Ǿ8-150  4 M16-HOH 100:100 Kg   920
SP150 standaard   150x150x20 40x40x60 Ǿ10 -150 8 Ǿ 12 Ǿ10-150 Ǿ8-150  4 M16-HOH 100:100 Kg 1310

© Copyright 2002 klein Kranenbarg Betonpoeren.nl Ruurlo